Uitnodiging en save the date 
Afrondende critical review
 
De omgang met kennis: leren van Schiphol, waterveiligheid en COVID-19

Prof. dr. Wim Derksen en Drs. Mariëlle Gebben verzorgen een laatste dialoog om de serie critical reviews over kennisthema’s in het aardbevingsgebied af te sluiten. De vraag die hierbij centraal staat is: 

 

Hoe verhoudt de wijze waarop bestuur, wetenschap en samenleving in het Groningse aardbevingsdossier omgaan met kennis zich tot de wijze waarop dat in vergelijkbare cases in Nederland gebeurt? 

 

Aan de hand van drie cases gaan ze met deelnemers de vergelijking aan: Schiphol, Waterveiligheid en COVID-19. Deelvragen zijn hierbij: Hoe bruikbaar is de aanwezige kennis? In welke mate wordt de aanwezige kennis daadwerkelijk door de beleidsmakers gebruikt? Wat is de rol van de wetenschappers in de beleidsvorming? Welke rol kiezen beleidsmakers ten opzichte van de aanwezig kennis? Wat is de rol die de bevolking aanneemt ten aanzien van de aanwezige kennis? 

 

Voor iedere casus treedt een deskundige als referent op. Die referenten schrijven een essay. Ter voorbereiding krijgen ze een samenvatting van de eerdere critical reviews. Die samenvatting en de drie essays vormen de basis van vier dialogen. In die dialogen gaan deelnemers met elkaar in gesprek over de centrale vraag en proberen ze lessen te trekken voor Groningen. Het resultaat is een verslag met daarin een beschouwing en conclusies en aanbevelingen. 

 

De volgende data en tijdstippen zijn gepland:

 

1 Vergelijking met Schiphol 

Referent: dr. Johan Weggeman (Omgevingsraad Schiphol)

Donderdag 11 maart, 14:30 - 17:00 uur (online)

2 Vergelijking met waterveiligheid 

Referenten: dr. Nikki Brand en dr. Baukje Kothuis (TU Delft)

Donderdag 18 maart, 14:30 - 17:00 uur (online)

3 Vergelijking met COVID-19 

Referenten: dr. Patricia Faasse en Isabelle van Elzakker MA (Rathenau Instituut)

Donderdag 25 maart, 14:30 - 17:00 uur (online)

4 Samenvatting en toetsen bevindingen

Onderwerp: conceptverslag van de drie dialogen

Vrijdag 16 april, 14:30 - 17:00 uur (online)


Geïnteresseerde bewoners, wetenschappers, onderzoekers, deelnemers uit bestuur, overheid en (maatschappelijke) instellingen zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen. Aanmeldingen kunnen gestuurd worden naar review@mrll.nl. Uiterlijk twee weken voor aanvang van de dialogen ontvangen de deelnemers de essays en informatie over het inloggen in de online sessies.