Partners

Het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen opereert in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen. De Nationaal Coördinator Groningen heeft de Rijksuniversiteit Groningen (penvoerder), Hanzehogeschool Groningen, CMO-STAMM/Sociaal Planbureau Groningen en GGD Groningen opdracht gegeven dit Kennisplatform gezamenlijk vorm te geven rond de thema’s Leefbaarheid en Kansrijkheid voor de provincie Groningen.

 

Het Kennisplatform wordt bijgestaan door een expertiseteam, een stuurgroep, en een klankbordgroep. 

 

Expertiseteam

Het expertiseteam is verantwoordelijk voor de inhoudelijke uitwerking van de werkzaamheden van het Kennisplatform.

Het expertiseteam bestaat uit: 

  • Dr. Elles Bulder, Hanzehogeschool Groningen;

  • Drs. Marja Janssens, CMO-STAMM/Sociaal Planbureau Groningen; 

  • Prof. dr. Tom Postmes, Rijksuniversiteit Groningen;

  • Ing. Erik Zwierenberg, GGD Groningen.

 

Stuurgroep

De stuurgroep adviseert het expertiseteam en is verantwoordelijk voor het effectief en efficiënt uitvoeren van de werkzaamheden van het Kennisplatform. De stuurgroep is op dit moment als volgt vormgegeven:

  • Dr.ir. Ineke Ganzeveld, Rijksuniversiteit Groningen; 

  • Jolianne Hellemans MSc, GGD Groningen;

  • Dr. Mark Mobach, Hanzehogeschool Groningen;

  • Drs. Yvonne Turenhout, CMO-STAMM/Sociaal Planbureau Groningen.

Klankbordgroep

De klankbordgroep wordt geconsulteerd over inhoudelijke vraagstukken en denkt mee over de activiteiten van het Kennisplatform. Op het moment bestaat de klankbordgroep uit: 

 

  • Derwin Schorren, Groninger Bodem Beweging.

 

Op termijn zullen er meer leden aan onze klankbordgroep worden toegevoegd. 

We werken samen met het Kennisplatform Bouwen en Versterken, opgericht door BuildinG, dat ook in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen opereert. Het doel van dit platform is om kennisopbouw en kennisdeling over toekomstbestendig bouwen en versterken te stimuleren en de kennis over de aardbevingsproblematiek voor iedereen toegankelijk te maken.

© 2020 Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen  |  Created by StudioTW