Kennisloket

 

(Het kennisloket wordt binnenkort vernieuwd, zodat informatie gemakkelijker te vinden is)

Presentaties

 

Rapporten

 

Verslagen

 

Literatuurstudies

 

Critical Review

 

Critical Reviews

Kennisagenda 2019

This is a great place to tell people more about your special day and get them excited to celebrate.

More Info >

april 2019

Deze kennisagenda geeft een compact overzicht van actuele kennisvragen over de maatschappelijke impact van de gaswinning en gerelateerde bodembeweging. Wij bieden deze kennisagenda aan onze opdrachtgever de Nationaal Coördinator Groningen aan. Deze draagt zorg voor de programmering en afstemming van onderzoek. Gezien de urgentie van de problematiek benadrukken wij het belang om deze vragen op korte termijn te programmeren om zo te komen tot een betere aanpak van de

problematiek in Groningen, in dienst van een kansrijke toekomst.

Actuele kennisvragen

Kennisagenda 2019

This is a great place to tell people more about your special day and get them excited to celebrate.

More Info >

april 2019

Deze kennisagenda geeft een compact overzicht van actuele kennisvragen over de maatschappelijke impact van de gaswinning en gerelateerde bodembeweging. Wij bieden deze kennisagenda aan onze opdrachtgever de Nationaal Coördinator Groningen aan. Deze draagt zorg voor de programmering en afstemming van onderzoek. Gezien de urgentie van de problematiek benadrukken wij het belang om deze vragen op korte termijn te programmeren om zo te komen tot een betere aanpak van de

problematiek in Groningen, in dienst van een kansrijke toekomst.

Actuele kennisvragen

Actuele kennisvragen

Masterscriptie

Blogs

 
 

Wetenschappelijke artikelen